...

CHITHAMBARA MATHS CHALLENGE

பரீட்சை 09-03-2024 சனிக்கிழமை நடைபெறும். மாணவர்களின் பதிவுகள் மு.ப 9.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகும்.

2024 பரீட்சைக்குரிய அனுமதி அட்டைகளை தரவிறக்கம் செய்வதற்கு