இலங்கை சிதம்பரா கணிதப்போட்டி பிற்போடல்

எதிர்வரும் 10.07.2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கிலாந்து செல்வதற்கு ஆறு மாணவர்களை தெரிவுசெய்வதற்காக நடைபெற இருந்த மீள் பரீட்சை நாட்டின் அசாதாரண நிலை காரணமாக இரத்து செய்யப்படுகின்றது என்பதனை மனவருத்தத்துடன் அறியத்தருகின்றோம்.
மீண்டும் பரீட்சைக்கான திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

நிர்வாகம்
சிதம்பரா கணிதப்போட்டி

TP- 0212261908   (6.30 PM-7.30PM)

0760459984  ( 9.00 AM – 1.00 PM)

e.mail : chithambaracwn@gmail.com

இணையம் : chithambaramaths.com

 

This post has 0 comments

Leave a reply